Tarım, Gıda & Hayvancılık

Tarım, Gıda & Hayvancılık

[ventoux_flexsldr id=”slider1″ animation=”slide” direction=”horizontal” speed=”7″ navigation=”true”]
[ventoux_flexsldr_images]http://ventouxdemo.vidall.co.uk/wp-content/uploads/2015/05/portfolio5.jpg[/ventoux_flexsldr_images]

[ventoux_flexsldr_images]http://ventouxdemo.vidall.co.uk/wp-content/uploads/2015/05/portfolio5.jpg[/ventoux_flexsldr_images]

[ventoux_flexsldr_images]http://ventouxdemo.vidall.co.uk/wp-content/uploads/2015/05/portfolio3.jpg[/ventoux_flexsldr_images]
[/ventoux_flexsldr]

[ventoux_row]

[three_columns]

TARIM & GIDA & HAYVANCILIK 

Tarım & Gıda & Hayvancılık faaliyetleri ile uğraşan firmalara muhasebe , mali müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

  • Client: Surround sound
  • Skill-set: Web, branding, design
  • Visit site: example.com

[/three_columns]

[nine_columns]

[ventoux_tabgroup]
[ventoux_tab title=”Tarım”]

Tarımsal Faaliyetlerde bulunan firmaların amaç ve iştigal konuları aşağıdaki maddelerde özetlenebilir :

-Her türlü yaş, kuru, dondurulmuş sebze, meyve, çiçek, bakliyat, hububat, tarımsal ürün imalat, üretim, işleme, alım satım, paketleme hizmetleri, ithalat ihracatını yapmak.
-Sebze, meyve, tohum, fide, fidan, her türlü tarla ve süs bitkileri üretim, alım ve satımını yapmak.
-Her türlü tarımsal ürünlerin konserve, salça, marmelat, reçel, şurup, pekmez, sirke gibi imalat alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Tarımla ilgili her türlü konuda teknoloji, danışmanlık hizmetleri yürütmek, peyzaj düzenlemesi, tarımsal proje yapmak, proje ve yatırımları taahhüt ve kontrol etmek.
-Tarımda kullanılan her türlü cam, karton, mukavva, plastik ve sair maddelerden imal edilmiş ambalaj, boru, sulama malzemesi ve diğer mamullerin ticareti.
-Tarımla ilgili motor, motopomp, elektro pomp, santrifüj pompa, taşıt araçları, traktör ve ekipmanları, her türlü alet, makine, yedek parça ve aksesuarı alım satımı, kiralama ve kiraya verme, servis, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Konusu ile ilgili faaliyetler için gerekli menkul, gayrimenkul, tesis, bağ, bahçe, arazi, sera, tarım teknolojileri kurmak, kullanmak, devir almak, devretmek, inşa etmek, almak ve satmak, kiralamak veya kiraya vermek, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak.
-Her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak.
-Her türlü sera ve sera teknolojileri ithalatı ihracatı yapmak, bu konuda yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti vermek, her türlü sera işletmeciliği yapmak.
-Zeytin bahçeleri kurmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak.
-Her türlü organik ve kimyasal gübre ve zirai ilaçlar, ev haşere ilaçları, veteriner ilaçları, çevre sağlığı ilaçları, tarımla ve ziraatla ilgili her türlü kimyasal maddeler ve analizle ilgili hormonlar, bitki gelişimini düzenleyiciler her türlü kimyevi ve tabii gübreler imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Torf toprak alıp satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.

[/ventoux_tab]
[ventoux_tab title=”Gıda”]

Gıda ve Gıdasal Ürünler ile ilgili faaliyetlerde bulunan firmaların amaç ve iştigal konuları aşağıdaki maddelerde özetlenebilir :

-Her türlü gıda maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş, ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.
-Her türlü bebek mamalarının üretimi, toptan ve perakende alım satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü dana, sığır, koyun, kuzu, keçi eti toptan ve perakende alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Her türlü kümes hayvanları etlerinin toptan ve perakende alım ve satımını yapmak.
-Un, şeker ve sütten mamul her türlü gıdaların yaş meyve ve sebzelerin, tahıl ürünlerinin hububat ve bakliyatların, kakaoların, un haline getirilmiş, konsantre edilmiş, konserve ve salamura halde bulunan her türlü gıda maddesinin, her türlü yağların toptan ve perakende ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak.
-Sucuk, salam, sosis, pastırma, kavurma, soslar, ketçaplar, salçalar, mayonez sosu, salata sosları ve salata barlarının ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende ticaretini yapmak.
-Kültür ve doğal mantarlardan oluşan gıda maddelerinin ve bu mamullerden oluşan konserve turşu ve dondurulmuş gıda maddelerinin toptan ve perakende ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak.
-Her türlü ham ve orijinal hayvan bağırsağı ve suni bağırsak ürünlerinin yurt içi ve yurt dışından alınması, satılması, pazarlaması ithalatı ve ihracatını yapmak.
-Yaş sebze ve meyvelerin yenilir köklerinin, yumrularının, çiçeklerinin ve bunların mahsullerinin, bakliyat, soğan, sarımsak, susam, soya, badem, çam fıstığı ürünlerinin, zeytin, fındık, kuru üzüm, çay ve hububat gibi gıda ürünlerinin alım satımı, ithalat, ihracatı, toptan ve perakende ticareti, pazarlamasını yapmak ve yaptırmak. -Zeytin alım satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü zeytinyağı, ayçiçek, mısırözü, fındık yağlarının üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Taze ve kuru tüm yiyecekler, meyvalar, marmelatlar, reçel, şekerli ve şekersiz yiyecekler, içecekler ve tüm gıda maddeleri almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak.

[/ventoux_tab]
[ventoux_tab title=”Hayvancılık”]

Hayvancılık Faaliyetlerinde bulunan firmaların amaç ve iştigal konuları aşağıdaki maddelerde özetlenebilir :

-Her türlü büyük ve küçük baş canlı hayvan ile kümes hayvanları yetiştirmek,alım satımını yapmak,besicilini yapmak bu hayvanlar için ahırlar yapmak,bunları işletmek ve bu hayvanların ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü büyük ve küçük baş canlı hayvanlarla ilgili hayvan yemi,ve muhteva eden emtia ve mamulleri toptan ve perakende olarak alıp satmak,ithalatı ve ihracatını yapmak.
-Kesimhane, et işleme entegre tesisi,şarküteri tesisleri kurarak bunları işletmek bu girişimlerini gerektiği hallerde yerli yabancı ortaklarla kurulacak şirket veya yatırım ortaklığı modelleri ile gerçekleştirmek
-Kurulacak entegre tesislerde A.E.T Avrupa Ortak Pazarını öngördüğü Standart ve kalitede sağlıklı et ürünleri ,her türlü süt ürünleri üretmek satmak pazarlamasını yapmak ve bu konuda gerek kamu gerekse özel sektörler nezdinde taahhütleri gerçekleştirmek.
-Çalışma konusundaki üretim ve işlemlerin herhangi bir safhasında elde edilecek yan ürünlerinin artıkların daha ileri derecede işlenebilmesi için tesis ve düzenleri kurup çalıştırmak.
-Her türlü damızlık sertifikalı süt hayvanı,sertifikalı damızlık düve,kasaplık damızlık mezun et ve et ürünlerinin alımı satımı ve konuda kamu ve özel sektörler nezdinde açılacak ihalelere girerek ilgili kurumlara her türlü kasaplık,damızlık ve mazun et ve et ürünlerini vermeye ithal ve ihracatını yapmak
-Çalışma konuları ile ilgili ham maddeleri, yardımcı maddeleri işletme ve ambalaj malzemeleri ile makine teçhizat gerekli aksam yedek parça,ekipman,yarı mamul malları yurt içinden ve yurt dışından satın almak veya kiralamak sureti ile temin etmek.
-Her türlü büyük ve küçük baş hayvan artığından biyogaz üretimi,alım satımı,gübre çukuru ,entegre tarım ve hayvancılık projeleri hazırlamak,damızlık hayvan temini ve çiftlik ekipmanları ,süt sağım ünitesi ile tüm hayvansal faaliyetlerle ilgili her türlü makine,ekipman,cihaz,alet edevat satın almak,kullanmak, kiralamak kiraya vermek , distribütörlük, bayilik ve mümessillik antlaşmaları yapmak.Suni tohumlama ,hayvansal teknoloji,hayvansal pazarlama hayvansal üretiminden pazarlamaya kadar tüm aşamalarda her türlü üretim,işleme depolama ve pazarlamasını yapmak
-Hayvanlarla ilgili pansiyon, çiftlik, hastane, barınma evleri açmak ve organizasyonunu yapmak.
-Konusuyla ilgili her türlü alımı,satımı ,ithali , ihracı ve taahhütlerde bulunmak.

 

 

[/ventoux_tab]
[/ventoux_tabgroup]

[/nine_columns]

[/ventoux_row]

6 Mayıs 2015