Mükelleflerimizin ve Ön Muhasebe Departmanlarının Dikkat Etmesi Gereken Önemli Hususlar

Mükelleflerimizin ve Ön Muhasebe Departmanlarının Dikkat Etmesi Gereken Önemli Hususlar

Yazan | Uzmanlar Mali Müşavirlik

1 – MALİ BELGELERİN VE EVRAKLARIN DÜZENİ & MÜŞAVİRLİĞİMİZE TESLİMİ

Ön Muhasebe Departmanı Sorumlularının ilgili ayın evraklarını, devam eden ayın 10’u na kadar evrakların türüne ve düzenleme tarihine  göre klasörleyerek hazırlamaları gerekmektedir.

  •           ALIŞ  &  SATIŞ  &  İADE &  FİYAT FARKI & İPTAL vb FATURALARIN TAMAMI
  •           GÜMRÜK BEYANNAMELERİ ( İHRACAT & İTHALAT )
  •           YAZAR KASA KULLANAN MÜKELLEFLERİMİZİN GÜNLÜK & AYLIK Z RAPORLARI
  •           NOTER ARACILIĞIYLA YAPILMIŞ ALIM & SATIM İŞLEMLERİNE AİT TÜM EVRAKLAR
  •           TAHSİL & TEDİYE & GİDER MAKBUZLARI
  •           BANKA HESAP EKSTRELERİ

Müşavirliğimizin denetim ve kontrol personelleri, beyanname öncesi genel kontrol ve incelemeleri firma bünyesinde yaparak beyannameleri hazır hale getireceklerdir.

Vergi Dairesi, SGK, İcra Daireleri vb tüm kurum ve kurulaşlardan gelen tebligatların zarflarını atmayınız ve teslim alır almaz müşavirliğimizi bilgilendiriniz. 

İşyeri Kira Bedelleri, tutarı ne kadar olursa olsun Bankalar aracılığıyla yatırılmak zorundadır.

Firmanızın resmi banka hesaplarından şahsi ödeme ve tahsilat YAPMAYINIZ.

Firmanız adına kayıtlı çek karinelerini şahsi ödemeleriniz için KULLANMAYINIZ.

Firmanız adına kayıtlı kredi kartlarından şahsi harcamalar YAPMAYINIZ.

Şahsi harcamalarınıza ait fiş ve/veya faturaları resmi evraklara dahil ETMEYİNİZ.

Firmanızın resmi banka hesaplarından başka şahıs ve/veya kurumlara KREDİ KULLANDIRMAYINIZ.

:

2- PERSONEL ÖZLÜK DOSYASI VE PERSONEL ÇALIŞTIRMA KONULARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

Çalıştırılacak personelin işe başlamadan önce hazırlaması gereken evrakları “PERSONEL ÖZLÜK DOSYASI”           yazımızdan BURAYI TIKLAYARAK ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

Çalıştırılacak personel, işbaşı yapmadan önce gerekli evrakları işverene teslim ettikten sonra bu evraklar tarafımıza yazılı olarak bildirilmelidir. Personelin S.G.Kurumu’na bildirim işlemi tamamlandıktan sonra işbaşı yapmalıdır. 

İş kazalarının kolluk kuvvetlerine derhal , S.G.Kurumu’na ise 3 iş günü içinde bildirim zorunluluğu olmasından ötürü işyerinde İŞ KAZASI MEYDANA GELİR GELMEZ TARAFIMIZA BİLGİ VERİLMELİDİR. Aksi durumda idari para cezası ile karşılaşılacağı bilinmelidir. İş kazası tanımı, kapsamı ve bildirim süreleri ile ilgili yazımızı buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.

Personel sayısı 10 ve üzerinde olan işyerleri, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, BANKALAR ARACILIĞIYLA ödemekle yükümlüdürler.

Yıllık ücretli izinlerini kullanacak personellerin hangi tarihler arasında izinlerini kullanacakları belirlendikten sonra izin formu imzalanmalı ve müşavirliğimiz bilgilendirilmelidir. Yıllık ücretli izin hakkını kullanmayanlara ise işten ayrılmaları halinde hizmet süresine göre izin ücretleri ödenir.

Çalışan veya çalıştırılmaya başlanacak personellerden AİLE DURUM BİLDİRİM FORMU veya NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ belgesini temin ederek müşavirliğimize bildirmeniz A.G.İ’nin doğru hesaplanmasını sağlayacaktır. Aile durumlarındaki değişikliklerin de ( Doğum, Ölüm, Boşanma, Üniversiteye başlayan çocuk vb.) mutlaka tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir.


Yararlı Olması Dileğiyle | Uzmanlar Mali Müşavirlik 


 

0 Comments

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*


*