Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar | ÖKC-YAZARKASA POS

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar | ÖKC-YAZARKASA POS

Yazan | Uzmanlar Mali Müşavirlik 

Değerli Okurlarımız ,

2015’in son günlerinde en sık duyduğumuz ve bir çok soru ile karşılaştığımız konuların başında Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar [eski adı ile yazar kasalar ] gelmektedir. Karşılaştığımız soru ve sorunlara cevaben kaleme aldığımız bu yazımızda Yeni Nesil ÖKC’yi tüm yönleri ile ele alacağız. Aşağıdaki modüllere tıklayarak yazının tüm içeriğini okuyabilirsiniz. 

Yeni Nesil Yazarkasa - Sıkça Sorulan Sorular İçin TIKLA

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz - Yazarkasa POS nedir?

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz - Yazarkasa POS nedir?

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz, yazar kasa olarak bilinen klasik ödeme kaydedici cihazlar ile alışverişlerde bankacılık kartları için kullanılan POS cihazlarının özelliklerini bir arada bulunduran ve teknik özellikleri Gelir İdaresi Başkanlığı’nca belirlenen cihazdır. Yeni Nesil Yazarkasa POS’ların mülkiyeti yasal zorunluluk gereği bundan böyle üye işyerine ait olacaktır.

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz – Yazarkasa POS Nasıl Satın Alınıyor?

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz – Yazarkasa POS Nasıl Satın Alınıyor?

Mükellefler bağlı bulundukları vergi dairelerinden alacakları izin yazısı ile birlikte [ Mükelleflerimiz adına izin dilekçelerini müşavirliğimiz hazırlayacak ve vekaleten vergi dairesi işlemlerini sonuçlandıracaktır. ] tercih ettikleri yazarkasa firmasından Yazarkasa POS cihazının satın alma işlemini tamamlayıp, ürün faturası temin etmelidirler. Yazarkasa POS cihazını teslim aldıktan sonra POS uygulamasının yüklenmesi için mutlaka çalışmak istedikleri bankanın şubesine başvurmalıdır. Bankaya başvuru sürecinde bağlı bulunduğunuz vergi dairelerinden alacağınız izin belgesi ve cihaza ait ÖKC Levhası ve Ruhsatını yanınızda bulundurmayı unutmayınız.

Yeni Nesil Yazar Kasa POS cihazının bugüne kadar kullandığım yazar kasa ve POS cihazından ne farkı var?

Yeni Nesil Yazar Kasa POS cihazının bugüne kadar kullandığım yazar kasa ve POS cihazından ne farkı var?

Bugüne kadar kullandığınız yazar kasa ve POS cihazları birbirinden bağımsız iki ayrı cihazdı. Yazar kasanın ayrı, POS cihazının ayrı maliyetleri vardı. Yeni Nesil Yazar Kasa POS cihazları her iki cihazın tüm özelliklerini üzerinde taşımaktadır. Tek cihaz hem yazar kasa hem de POS cihazının işlevini yerine getirmektedir. POS cihazı ve yazar kasa birleşik olduğu için 2 ayrı cihazın kullanım gerekliliği ortadan kalkmıştır. Eski nesil yazar kasalar sadece fiş kesmeye, POS cihazları ise sadece kredi kartıyla tahsilat yapmaya yarıyordu. Yeni Nesil Yazar Kasa POS cihazları ise IP tabanlı akıllı cihazlar. Bir nevi bilgisayar gibi çalışıyorlar. Tüm verileri GİB’le paylaşıyorlar. Otopark, eczane ve restoran gibi sektörler için farklı akıllı uygulamalar yüklenebiliyor. Yapı olarak üzerinde müşteri sadakat (loyalty) uygulamalarını çalıştırabilecek ve “Back Office” uygulamalarına entegre olacak şekilde tasarlanmıştır.

Yeni nesil cihazlar, yazar kasanın bilgi saklama ve erişim güvenliğini dünya standartlarında en yüksek seviyesine çıkarmıştır. Bir arıza durumunda uzaktan erişimle müdahale edilmesi gerekiyor. Güvenli odalar dışında cihazı yetkisiz kişiler açamıyor. Eski cihazlarda ise veri güvenliği bu kadar detaylı düşünülmemiştir.

Yeni Nesil Yazar Kasa POS cihazlarında POS slipinden sonra yazar kasa fişini otomatik olarak bastığı için, eskiden olduğu gibi fiş kesmeyi unutmak, kredili işleme nakit fişi kesmek, yazar kasa fişi ile POS slipinin saatinin tutmaması gibi yanlışlıkları önleyip bu durumlardan kaynaklanan cezai uygulamaların önüne geçilmiştir.

İşletmemde 3 farklı bankanın 3 farklı POS cihazını kullanmaktayım, her biri için ayrı bir yazar kasa POS cihazı mı almam gerekiyor?

İşletmemde 3 farklı bankanın 3 farklı POS cihazını kullanmaktayım, her biri için ayrı bir yazar kasa POS cihazı mı almam gerekiyor?

Sadece bir adet Yeni Nesil Yazar Kasa POS cihazı alarak tüm bankaların uygulamalarını tek cihaza yükletebilir ayrı ayrı birçok POS cihazı ile yaptığınız işlemleri tek cihaz üzerinden yapabilirsiniz.

Yeni Nesil Yazar Kasa POS cihazımı sadece POS cihazı olarak kullanabilir miyim?

Yeni Nesil Yazar Kasa POS cihazımı sadece POS cihazı olarak kullanabilir miyim?

Yeni mevzuata göre Yeni Nesil Yazar Kasa POS cihazlarında işlem yazar kasadan başlayıp, kredi kartı ile yapılan işlemlerde POS kısmında sonlanmaktadır. Bu nedenle Yeni Nesil Yazar Kasa POS cihazının sadece POS özelliğini tek başına kullanamazsınız. Kredi kartı geçmeyen bir işletmeyseniz POS özelliğini kullanmadan sadece yazar kasa olarak kullanabilirsiniz.

Yeni Nesil Yazar Kasa POS cihazıma farklı bankaların uygulamalarını yükletmek istiyorum?

Yeni Nesil Yazar Kasa POS cihazıma farklı bankaların uygulamalarını yükletmek istiyorum?

EFT POS özellikli Yeni Nesil ÖKC cihazı almış olan işletmelerin, bu cihazlarında bir veya birden fazla bankanın POS özelliğini kullanmak istemesi halinde yapması gereken şey, bu bankayı cihazı üzerinde aktive etmek için gerekli olan başvuruyu yapmaktır. Başvuru esnasında yeni nesil yazarkasa ruhsatının ve ökc levhasının bankaya ibraz edilmesi gerektiğini unutmayınız. 

Yeni Nesil Yazar Kasa POS cihazımda hangi banka kartları geçerlidir?

Yeni Nesil Yazar Kasa POS cihazımda hangi banka kartları geçerlidir?

Yeni Nesil Yazar Kasa POS cihazlarında tüm bankalara ait bank kartlarını ve kredi kartlarını kullanabilirsiniz.

Z Raporu

Z raporu nedir?

“Z” raporları günlük kapanış raporu olup, günlük hafızayı sıfırlamakta ve toplam bilgileri mali hafızaya yüklemektedir. “Z” raporlarının günde bir defa (çalışma saati sonu itibariyle) ve gece saat 24:00’e kadar alınması esas olup, gece saat 24:00’den sonra bir süre daha faaliyetine devam eden mükellefler günlük olarak almak zorunda oldukları “Z” raporlarını, faaliyetlerinin bitiş saatinde alacaklardır. Gece 24:00’den sonra alınan “Z” raporu üzerinde yazılı hasılat cihazın kullanılmaya başlandığı günün hasılatı olarak değerlendirilir. İş yerinin kapalı olduğu veya cihaz kullanmayı gerektiren bir satış olmadığı günlerde “Z” raporu alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Yeni Nesil ÖKC Kullanımının Zorunluluk Tarihi Nedir?

Yeni Nesil ÖKC Kullanımının Zorunluluk Tarihi Nedir?

Yeni nesil ÖKC kullanılmasına kademeli bir geçiş düzenlenmiştir. 2013 Yılından itibaren süregelen bu geçiş için belirlenen son tarih 31.12.2015’tir. Bazı çevrelerce süre uzatımı talebinde bulunulmasına rağmen, bu yazımızın yayınlandığı tarih itibariyle bir değişikliğin ve süre uzatımının olmadığını belirmek isteriz. Bu zorunluğa istinaden Mükellefler, 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tabi mevcut ödeme kaydedici cihazlarını, 31.12.2015 tarihini geçmemek üzere “mali hafızaları doluncaya kadar”  kullanabilirler.

Yeni Nesil ÖKC’ye Geçiş Süreci

Gelir İdaresi Başkanlığı mükellefleri faaliyetlerinde mobil POS cihazı kullanmalarına göre ayrıma tabi tutarak zorunluluk tarihlerini belirlemiş ve 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına tabi mükelleflerden faaliyetlerinde,
•    Mobil POS kullananlara 1 Ekim 2013
•    Mobil POS Kullanmayanlara ise 1 Ocak 2016
tarihinden itibaren “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz” (ÖKC) kullanma zorunluluğu getirmiştir.
Bununla birlikte, yapılan düzenleme ile birlikte, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren, malî hafızaları dolan ÖKC’lere yeni malî hafıza takılamayacağından, bu kapsamdaki mükelleflerin önceki mevzuata göre onaylanmış ÖKC satın alarak kullanmaları mümkün olmakla birlikte, bu cihazların da 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle yeni nesil ÖKC’ler ile değiştirilmesi gerekecektir.   

Yeni Nesil ÖKC Kullanımında Kayıt Süreci ve Levha Tasdiki

Yeni Nesil ÖKC Kullanımında Kayıt Süreci ve Levha Tasdiki

Yeni nesil ÖKC kullanma mecburiyetinde olan mükelleflerden, belirli bir tür cihaz kullanma mecburiyeti getirilenler alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde, diğer mükellefler ise alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle müracaat ederek cihazlarını kayıt ettirmek zorundadır. Bu dilekçe ekine alış faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği de dahil olmak üzere gerekli belgeler eklenmelidir. Ayrıca mükelleflerin kayıt işlemi ile birlikte, söz konusu süre içerisinde her bir cihaz için ayrı ayrı olmak üzere ödeme kaydedici cihazlara ait levhayı vergi dairelerinden alarak işyerlerinde muhafaza etmesi gerekir.

Yazar Kasaların Hurdaya Ayrılması Süreci ve İşlemleri Nelerdir ?

Yazar Kasaların Hurdaya Ayrılması Süreci ve İşlemleri Nelerdir ?

İşi bırakma, yeni bir cihaz alma veya herhangi bir nedenle eski cihazlarını hurdaya ayırmak isteyen mükelleflerin yapması gerekenler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır. 

Ξ Mükellefler, Bakanlıktan onay alan üretici veya ithalatçı kuruluşların YETKİLİ SERVİSLERİNE başvuruda bulunarak cihazlarının hafızalarında kayıtlı bilgileri tespit ettireceklerdir. Yetkili servisçe cihazın kullanılmaya başlandığı tarihten son güne kadar (son gün dahil) mali hafıza raporu alınacak ve söz konusu rapor servis tarafından düzenlenecek bir tutanağa iliştirilerek mükellefe verilecektir.

Ξ Yetkili servis gerekli işlemleri yaptıktan sonra cihazın mali hafızasını söküp, saklanmak üzere mükellefe verecek ve cihazı çalışamaz hale getirecektir.

Ξ Mükellefler, servis tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde; servis tutanağı, mali hafıza raporu ve ödeme kaydedici cihaz levhası ile birlikte vergi dairesine başvurarak cihazlarının kaydını sildireceklerdir.

Başvuruda bulunulan vergi dairesi, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra cihazın levhasını iptal edip kaydını silecek ve servis tutanağı ile mali hafıza raporunu mükellefin dosyasına koyacaktır. Mali hafıza ise saklanmak üzere mükellefte kalacaktır. Mükellefler teslim edilen mali hafıza ve ruloyu 5 sene boyunca saklamak ile yükümlüdür.

HURDAYA AYIRMA İŞLEMİNDE SERVİSE İBRAZI GEREKLİ OLAN EVRAKLAR NELERDİR ?

Şahıs İşletmeleri

Mükellefin kendisi ( Üzerinde TC Kimlik numarası yazan kimliği ile beraber )

Mükellef bulunmadığı durumlarda işlemler için başka bir kişiye vekalet verebilirler.Ancak bu vekalet üzerinde “ yazarkasa açma-kapama “ işlemlerinin de yapılabilir olduğu özellikle belirtilmiş olmalıdır .

Yazarkasa ruhsatnamesi

Ödeme kaydedici cihazlara ait levha


 Tüzel Kişiliği Haiz İşletmeler

Şirket imza yetkilisi ( Üzerinde TC Kimlik numarası yazan kimliği ile beraber ) ( işlemler sırasında imza sirküleri talep edilecektir )

Şirket imza yetkilisinin bulunmadığı durumlarda işlemler için başka bir kişiye vekalet verebilirler.Ancak bu vekalet üzerinde “ yazarkasa açma-kapama “ işlemlerinin de yapılabilir olduğu özellikle belirtilmiş olmalıdır .

Yazarkasa ruhsatnamesi

Ödeme kaydedici cihazlara ait levha

İşi bırakma nedeniyle yapılacak hurdaya ayırma işlemleri, işi bırakma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde gerçekleştirilecektir.

Yazarkasa İle İlgili Tüm Dilekçeler

Yazarkasa ile İlgili Tüm Dilekçeler

Bu yazımızın ana başlığı olan Yazarkasa ile ilgili ihtiyacımız olan tüm dilekçe ve ekler aşağıda sıralanmıştır.

Ödeme Kaydedici Cihaz Alımı için İzin Dilekçesi 

Yazarkasa Hurdaya Ayırma Dilekçesi

Yararlı Olması Dileğiyle - Uzmanlar Mali Müşavirlik Hizmetleri

Yararlı Olması Dileğiyle - Uzmanlar Mali Müşavirlik Hizmetleri

Yararlı Olması Dileğiyle | Uzmanalar Smmm #yazarkasa #yeni nesil yazarkasa #ökc #yeni nesil pos #yeni nesil ökc #levha #hurda #yazarkasa hurdaya ayırma #yazarkasa izin dilekçesi

0 Comments

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*


*