Fatura Verme Mecburiyetinde Had

Fatura Verme Mecburiyetinde Had

2016 Yılı Fatura Verme Mecburiyetinde Sınır

Yazan | Uzmanlar Mali  Müşavirlik 

Değerli Okurlarımız V.U.K 232. Md. Fatura Kullanma Mecburiyeti ile ilgili detayları aşağıdaki şekilde açıklamaktadır.

Madde 0232: Fatura kullanma mecburiyeti

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

Ξ Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

Ξ Serbest meslek erbabına;

Ξ (22.07.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle değişen ve 01.01.1999 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe giren şekli) Kazançları basit usulde tesbit olunan tüccarlara;

Ξ Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

Ξ Vergiden muaf esnafa.

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlara da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

(2686 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle değişen şekli.) Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 50.000.000 lirayı geçmesi veya bedeli 50.000.000 liradan (2000: 76.000.000 – 2001: 150.000.000 – 2002: 250.000.000 – 2003: 350.000.000 – 2004: 440.000.000 – 2005: 480 YTL. – 2006: 520 YTL. – 2007: 560 YTL. – 2008: 600 YTL. – 2009: 670 YTL. – 2010: 680 TL – 2011: 700 TL – 2012: 770 TL – 2013: 800 TL – 2014: 800 TL – 2015: 880 TL – 2016: 900 TL) az olsa dahi istemleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.


Yararlı Olması Dileğiyle | Uzmanlar SMMM #hadler #fatura düzenleme sınırı #uzmanlar


Yürürlük

Dayanak Maktu Had

01.01.2016

460.VUKGT.

900 TL

01.01.2015 442.VUKGT. 880 TL
01.01.2014 432.VUKGT. 800 TL
01.01.2013 422.VUKGT. 800 TL
01.01.2012 411.VUKGT. 770 TL
01.01.2011 402.VUKGT. 700 TL
01.01.2010 393.VUKGT. 680 TL
01.01.2009 388.VUKGT. 670 TL
01.01.2008 378.VUKGT. 600 TL
01.01.2007 364.VUKGT. 560 TL
01.01.2006 354.VUKGT. 520 TL
01.01.2005 342.VUKGT. 480 TL
01.01.2004 326.VUKGT. 440 TL
01.01.2003 2002/4983.BKK. 350 TL
01.01.2002 2001/3395.BKK. 250 TL
01.01.2001 2000/1697.BKK. 150 TL
01.01.2000 281.VUKGT. 76 TL
01.01.1999 1998/12044.BKK. 50 TL

29.07.1998

4369/8.Madde 50 TL

0 Comments

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*


*