Yarım Çalışma Ödeneğinin Ayrıntıları

Yarım Çalışma Ödeneğinin Ayrıntıları

YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DEVLETTEN

Yazan | Uzmanlar Mali Müşavirlik

6663 Sayılı Kanun ile 4857 Sayılı İş Kanunun 74. maddesinde gidilen düzenleme ile doğum sonrasında, mevcut çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin hakkı getiriliyor. Öncelikle doğum sonrası ücretsiz izin hakkına kısaca değinerek, çalışanların ekonomik kaybını önlemek adına Devlet tarafından sağlanan “yarım çalışma ödeneği”ni size anlatacağız.

ÇALIŞMA SÜRESİNİN YARISI KADAR ÜCRETSİZ İZİN

74. maddeye eklenen fıkra ile, Doğum sonrası analık hali izninin bitiminden itibaren kadın işçiye, üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçiye istekleri halinde;

– Birinci doğumda 60 gün,

– İkinci doğumda 120 gün,

– Üçüncü doğumda 180 gün,

Süre ile haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir. Çoğul doğum halinde bu sürelere 30 gün eklenir. Çocuğun engelli doğması halinde bu süre üç yüz altmış gün olarak uygulanır.

AYRINTILAR

ÖDENEK SÜRESİ

 4857 Sayılı Kanunun 63. maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadardır. 4857 Sayılı Kanunun 63. maddesinde Çalışma süresi “Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.”

ÖDEME DÖNEMİ

Yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde Fondan aylık olarak ödenir.

ÖDENEK MİKTARI

Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadardır.2016 yılı için ödeme miktarı brüt 54,9 TL’dir.

YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE HAK KAZANMA KOŞULLARI

Hak sahiplerinin yarım çalışma ödeneğinden faydalanabilmeleri için;

  • İşçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması,
  • 4857 Sayılı Kanunun 63. maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması,
  • Doğum ve evlat edinme sonrası analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde Kuruma doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekir. Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılır.

Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazananlara, bu durumlarının devamı süresince doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği ödenmez.

İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan yersiz ödemeler kanuni faiziyle birlikte işverenden tahsil edilir.Bu madde hükümleri 506 Sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel için de uygulanır.

SİGORTALILIK HİZMET GÜNÜ AÇISINDAN KAYIP OLMAYACAK

Yarım çalışma ödeneğine hak kazanan sigortalıların eksik günlerinin primleri (yarım çalışma ödeneği ödenen gün sayı kadar) işsizlik sigortası fonundan karşılanacak ve böylece ödenek sahiplerinin herhangi bir gün kaybı olamayacaktır.


Yaralı Olması Dileğiyle | Uzmanlar SMMM #yarım çalışma #ödenek #çalışma ödeneği

kaynak :işkanunu.com


ÖDENEK SÜRESİ

4857 Sayılı Kanunun 63. maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadardır. 4857 Sayılı Kanunun 63. maddesinde Çalışma süresi “Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.”

0 Comments

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*


*