6736 Sayılı Kanun Kapsamında Alacakların Yapılandırılması ve Vergi Barışı

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Alacakların Yapılandırılması ve Vergi Barışı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.


Söz konusu Kanun ile,

 • 30.06.2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme,

 • Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezalarında önemli indirim,

 • Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim,

 • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,

 • Varlık Barışı,

 • Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,

 • İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,

 • Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme,

 • Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet,

 • İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma,

 • Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan,

 • Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödeme,

 • 6552 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,

 • Vadesi 31.12.2011 tarihinden önce olan 50 TL ve altındaki borçların silinmesi,

gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.

KISA TANITIM FİLMLERİ İÇİN AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI KULLANABİLİRSİNİZ 

OYNATMA LİSTESİ İÇİN SOL ÜST KÖŞEDEKİ ≡ İŞARETE TIKLAYINIZ LÜTFEN

 

 


DİĞER KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME YAZILARINI AŞAĞIDAKİ LİNKLERDEN İNCELEYEBİLİRSİNİZ

İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ 

İÇERİK İÇİN LÜTEN TIKLAYINIZ 6736_c-isletme-kayitlarinin-duzeltilmesi

MATRAH VE VERGİ ARIRIMINDA BULUNULMASI

İÇERİK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 6736_b-matrah-ve-vergi-artiriminda-bulunulmasi

DEFTER VE BELGELERİ İNCELEMEDE OLANLAR

İÇERİK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 6736_a4-defter-ve-belgeleri-incelemede-olanlar

DAVA KONUSU VERGİ VE CEZALAR 

İÇERİK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 6736_a3-dava-konusu-vergi-ve-cezalar

YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR 

İÇERİK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 6736_a1-yapilandirma-kapsamindaki-borclar

VERGİ VE MATRAH ARTIRIMI

İÇERİK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 6736-matrah-ve-vergi-artirimi

ÖĞRENİM KREDİLERİ

İÇERİK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 6736-ogrenim-kredileri

MTV VE TRAFİK CEZALARI

İÇERİK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 6736-mtv-ve-trafik-cezalari

KESİNLEŞMİŞ VE DAVA AŞAMASINDAKİ BORÇLARIN YAPILANDIRMASI

İÇERİK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 6736-kesinlesmis-ve-dava-asamasindaki-borclarin-yapilandirmasi

ECZANELERDE KAYIT DÜZELTME 

İÇERİK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 6736-eczanelerde-kayit-duzeltme

BEYAN EDİLMEMİŞ GELİR VE KAZANÇLARIN PİŞMANLIKLA BEYANI 

6736-beyan-edilmemis-gelir-ve-kazanclarin-pismanlikla-beyani


VİDEONUN SOL ÜST KÖŞESİNDE YER ALAN [  ] OYNATMA LİSTESİ İŞARETİNE TIKLAYIP KONU İLE İLGİLİ DİĞER VİDEOLARI DA İZLEYEBİLİRSİNİZ.

 1. MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI 

√MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

 • Gelir / Kurumlar Vergisi Mükellefleri
 • Gelir / Kurumlar Stopaj Vergisi Mükellefleri
 • Katma Değer Vergisi Mükellefleri

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanuna göre, 2011-2015 yılları arasında beyan edilen Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gelir/Kurumlar Stopaj Vergisi ve Katma Değer Vergisi matrah ve vergilerinin Kanunda belirtilen oranlarda/tutarlarda artırılması halinde vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.


MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI NASIL YAPILACAKTIR?

Matrah ve vergi artırımı için son başvuru tarihi 31 Ekim 2016’dır. Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri; yıllık beyannamelerinde beyan ettikleri matrahlarını, aşağıdaki tablolarda belirlenen ilgili yıllardaki matrah artırım oranlarından az olmamak üzere artıracaklardır.

Kurumlar Vergisi Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Bilgiler

* Ücret, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İratlar.

KURUMLAR VERGİSİ MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Yıl Matrah Artırım
Oranları
Asgari Artırım
Tutarı (TL)
Vergi Oranı
2011 % 35 28.000 % 20
2012 % 30 29.650
2013 % 25 31.490
2014 % 20 33.470
2015 % 15 37.940

 

Gelir Vergisi Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Bilgiler

 

GELİR VERGİSİ MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
Yıl Matrah
Artırım
Oranları
Asgari Artırım Tutarı (TL) Vergi
Oranı
İşletme
Hesabına
Göre Defter
Tutan
Mükellefler
Bilanço
Esasına Göre
Defter Tutan
Mükellefler ile
Serbest Meslek
Erbabı
Sadece
Basit Usulde
Vergilendirilen
Mükellefler
Sadece
Gayrimenkul
Sermaye İradı
Mükellefleri
Diğer Gelir
Unsurları*
Nedeniyle
Beyanname
Veren
Mükelleflerl
2011 %35 9.500 14.000 1.400 2.800 9.500 %20
2012 %30 9.890 14.820 1.482 2.964 9.890
2013 %25 10.490 15.740 1.574 3.148 10.490
2014 %20 11.160 16.740 1.674 3.348 11.160
2015 %15 12.650 18.970 1.897 3.794 12.650

Matrah artırımında bulunulan yıla ait vergilerini zamanında ödemiş ve kanunun birikmiş borçlar ile ihtilaflı alacaklara ilişkin hükümlerinden yararlanmamış uyumlu mükellefler için vergi oranı %15 olacaktır.

Katma Değer Vergisi Artırımına İlişkin Bilgiler

Katma değer vergisi mükelleflerinin, ilgili yıllarda her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerdeki “Hesaplanan Katma Değer Vergisi” satırlarında yer alan tutarlarının yıllık toplamı üzerinden aşağıdaki tabloda belirtilen artırım oranlarından az olmamak üzere hesaplanan KDV’yi artırmaları gerekmektedir.

 

KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIM ORANI
Yıl VERGİ ARTIRIM ORANI
2011 % 3,5
2012 % 3,0
2013 % 2,5
2014 % 2,0
2015 % 1,5

İlgili yıllarda hiç beyanname vermemiş ya da en fazla iki dönem için beyanname vermiş olan mükellefler öncelikle Gelir/Kurumlar Vergisi açısından matrah artırımında bulunacak ve artırdıkları matrahlar üzerinden %18 oranında hesaplanacak katma değer vergisini ödemeyi kabul ederek KDV artırımı hükümlerinden yararlanabileceklerdir.


 

0 Comments

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*


*