Muhasebe Kayıtları – Ticari Mal Satınalma Kayıt Örnekleri

Muhasebe Kayıtları – Ticari Mal Satınalma Kayıt Örnekleri

Yazan | Uzmanlar Mali Müşavirilik

Değerli Okurlarımız ; Güncel mevzuat ve pratik bilgi yazılarımızın yanı sıra, bundan sonraki süreçte belirli aralıklarla T.D.H.P.’na  göre Genel Muhasebe Kayıtları ile ilgili örnek paylaşımlarda da bulunacağız. 

Bu yazımızda TİCARİ MAL SATINALMA KAYIT ÖRNEKLERİNİ farklı versiyonlarla anlatacağız. Öncelikle bu örneğimizde kullanacağımız Ana Hesapların açıklamalarını aşağıda inceleyelim. 


100 – KASA : İşletmenin elinde bulunan ulusal ve yabancı paraların TL karşılığının izlenmesi için kullanılır.Hesap daima borç bakiyesi verir veya sıfır olur.Hiçbir şekilde alacak bakiyesi vermez.


101 – ALINAN ÇEKLER : Gerçek veya tüzel kişiler tarafından işletmeye verilmiş olup, henüz tahsil için bankaya verilmemiş veya ciro edilmemiş olan çeklerin izlenmesini sağlar. Yazılı değerleri ile kaydedilir. 


102 – BANKALAR : İşletmece yurt içi ve yurt dışı banka ve benzeri finans kurumlarına yatırılan ve çekilen paraların izlenmesini kapsar.


103 – VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ : İşletmenin üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emri ile yapacağı ödemeler izlenir.


320 – SATICILAR : İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan senetsiz borçlar izlenir. Ortaklar, ana kuruluş, iştirakler ve bağlı ortaklıklara olan senetsiz ticari borçların bilanço dipnotlarında gösterilmesi gerekir.


321 – BORÇ SENETLERİ : İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan senede bağlanmış ticari borçları izlenir. Ortaklar, ana kuruluş, iştirakler ve bağlı ortaklıklara olan senetli ticari borçların bilanço dipnotlarında gösterilmesi gerekir.


421 – BORÇ SENETLERİ : İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan vadelerine bir yıldan fazla süre bulunan senetli borçlar izlenir.

:

KAYITLAR

ÖRNEK SORU : A FİRMASI / B FİRMASDAN 02.01.2015 TARİHİNDE 500 TL + KDV TUTARINDA TİCARİ MAL SATIN ALMIŞTIR. KDV ORANI GENEL ORANDADIR [ %18] 

TİCARİ MAL BEDELİ NAKİT OLARAK ÖDENMİŞTİR.

TİCARİ MAL BEDELİ FİRMA ÇEKİ DÜZENLENEREK ÖDENMİŞTİR. ( CARİ YIL / KISA VADELİ ÇEK )

TİCARİ MAL BEDELİ FİRMA ÇEKİ DÜZENLENEREK ÖDENMİŞTİR. ( SONRAKİ YIL / UZUN VADELİ ÇEK )

TİCARİ MAL BEDELİ  ÇEK CİRO EDİLEREK ÖDENMİŞTİR. ( CARİ YIL / KISA VADELİ ÇEK )

TİCARİ MAL BEDELİ ÇEK CİRO EDİLEREK ÖDENMİŞTİR.  ( SONRAKİ YIL / UZUN VADELİ ÇEK )

TİCARİ MAL TOPLAM BEDELİ BANKA HAVALESİ YOLUYLA ÖDENMİŞTİR.

TİCARİ MAL MATRAH BEDELİ BANKA YOLUYLA KDV BEDELİ NAKDEN ÖDENMİŞTİR.

TİCARİ MAL BEDELİ 10 AY VADELİ SENET KARŞILIĞI ÖDENMİŞTİR.

TİCARİ MAL BEDELİ 15 AY VADELİ SENET KARŞILIĞI ÖDENMİŞTİR.

TİCARİ MAL BEDELİ CH ŞEKLİNDE TAKİP EDİLECEKTİR.

                                                                                                                 BORÇ                                                                                              ALACAK 


NAKİT ÖDEME  


153.01.001 – TİCARİ MAL                                                         500,00

191.01.018 – İNDİRİLECEK KDV                                              90,00

                                                                                                             100.01.001 – KASA  [MERKEZ TL KASASI ]                          590,00


FİRMA ÇEKİ VEREREK ÖDEME – CARİ YIL / KISA VADELİ


153.01.001 – TİCARİ MAL                                                        500,00

191.01.018 – İNDİRİLECEK KDV                                             90,00

                                                                                                           103.01.001 – VERİLEN CARİ YIL ÇEKLERİ                            590,00  


FİRMA ÇEKİ VEREREK ÖDEME – SONRAKİ YIL / UZUN VADELİ


153.01.001 – TİCARİ MAL                                                 500,00

191.01.018 – İNDİRİLECEK KDV                                      90,00

                                                                                                           103.02.001 – VERİLEN ÇEKLER [İLERİ VADELİ]              590,00


ÇEK CİRO EDEREK ÖDEME – CARİ YIL / KISA VADELİ


153.01.001 – TİCARİ MAL                                               500,00

191.01.018 – İNDİRİLECEK KDV                                    90,00

                                                                                                           101.01.001 – ALINAN  CARİ YIL ÇEKLERİ                             590,00


ÇEK CİRO EDEREK ÖDEME – SONRAKİ YIL / UZUN VADELİ


153.01.001 – TİCARİ MAL                                               500,00

191.01.018 – İNDİRİLECEK KDV                                      90,00

                                                                                                           101.02.001 – ALINAN ÇEKLER [ İLERİ VADELİ]                590,00


BANKA HAVALESİ İLE ÖDEME


153.01.001 – TİCARİ MAL                                               500,00

191.01.018 – İNDİRİLECEK KDV                                      90,00

                                                                                                           102.01.001 – XXX BANKASI TL MEVDUAT HESABI          590,00  


 BANKA HAVALESİ VE KASA İLE ÖDEME


153.01.001 – TİCARİ MAL                                               500,00

191.01.018 – İNDİRİLECEK KDV                                      90,00

                                                                                                           102.01.001 – XXX BANKASI TL MEVDUAT HESABI          500,00

                                                                                                           100.01.001 – KASA   [MERKEZ TL KASAI]                                90,00  


 SENET İLE ÖDEME – CARİ YIL ( 10 AY VADE )


153.01.001 – TİCARİ MAL                                               500,00

191.01.018 – İNDİRİLECEK KDV                                      90,00

                                                                                                           321.01.001 – BORÇ SENETLERİ [CARİ YIL ]                         590,00  


SENET İLE ÖDEME – SONRAKİ YIL ( 15 AY VADE /  UZUN VADELİ )


153.01.001 – TİCARİ MAL                                               500,00

191.01.018 – İNDİRİLECEK KDV                                      90,00

                                                                                                           421.01.001 – BORÇ SENETLERİ [SONRAKİ YIL ]               590,00  


 CARİ HESAP ÇALIŞMA ( AÇIK HESAP)


153.01.001 – TİCARİ MAL                                               500,00

191.01.018 – İNDİRİLECEK KDV                                      90,00

                                                                                                           320.01.001- XXX B SATICI TİCARET FİRMASI                    590,00

:

ÜRETİM

Yukarıda detaylandırdığımız örneğimizde TİCARİ MAL SATIN ALMA kayıtları Ticaret İşletmeleri için geçerli iken Üretim İşletmelerinde yukarıdaki örnekte değişecek tek hesap kodu 153 Ticari Mal Hesap Kodudur. Bu hesap kodu yerine 150 İLK MADDE MALZEME HESABI‘nın kullanılması gerekir. 

150 – İK MADDE MALZE HESABI : Üretimde veya diğer faaliyetlerde kullanılmak üzere işletmede bulundurulan hammadde, yardımcı madde, işletme malzemesi ve diğer malzemelerin izlendiği hesaptır.


Yararlı Olması Dileğiyle | Uzmanlar SMMM #muhasebe kayıtları #ticari mal #ticari mal alış muhasebe kaydı #153 muhasebe kodu #kasa #senet #banka #çek


0 Comments

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*


*