Amortismana Tabi Tutma ve Hadler

Amortismana Tabi Tutma ve Hadler

Yazan | Uzmanlar Mali Müşavirlik

2016 YILI AMORTİSMAN SINIRI

AMORTİSMANA TABİ TUTULMADAN DOĞRUDAN GİDER YAZILABİLECEK TUTAR

Vergi Usul Kanunu 313.Madde uyarınca 2016 yılında uygulanacak sınır aşağıdaki tabloda görüleceği üzere 900 TL’dır.  1 Ocak 2016 tarihinden itibaren işletmede kullanılmak amacıyla alınan ve bedeli [KDV HARİÇ] 900 TL’nın altında kalan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar AMORTİSMANA TABİ TUTULMADAN doğrudan gider yazılabilir. İktisadi veya teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu tutar topluca dikkate alınacak ve aşması halinde tamamı aktifleştirilecektir. 

Yıllar itibariyle Amortisman Sınırları aşağıda detaylı olarak belirtilmektedir. Belirlenen tutarlar her yılın sonunda tebliğ ilan edilir ve yürürlüğe girdiği tarih itibariyle uygulanmaya başlar.

  • Değeri aşağıdaki maktu hadleri aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri bu tutarları aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır.
Yürürlük Dayanak Maktu Had
01.01.2016 442.VUKGT. 900 TL
01.01.2015 432.VUKGT. 880 TL
01.01.2014 422.VUKGT. 800 TL

Yaralı Olması Dileğiyle, Uzmanlar SMMM – #amortisman #amortisman sınırı #amortisman sınırı 2015 #uzmanlar smmm #uzmanlar mali müşavirlik


 

0 Comments

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*


*